Beveiligd internetten

Belangrijke tips aangaande cybercriminaliteit en beveiligingsaspecten

Internet heeft een hoge vlucht genomen in onze wereld. Dit zorgt onder andere voor een steeds sneller verkeer van producten en diensten via het internet. Helaas zijn er, net zoals in het gewone maatschappelijke verkeer, ook criminelen actief op internet. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen neemt de criminaliteit op internet, de ‘cybercriminaliteit’, de laatste jaren steeds meer toe.

Onder deze soort van criminaliteit wordt onder anderen verstaan:

 • Identiteitsfraude. Hierbij maakt iemand misbruik van je persoonlijke gegevens. Onder jouw naam worden er producten of diensten besteld, uitkeringen of creditcards aangevraagd, betalingen gedaan of bankrekeningen geopend.
 • Hacking. Hierbij wordt ingebroken in een computersysteem of netwerk. Inbrekers kunnen hiervoor onder andere gebruikmaken van virussen, spyware, phishing en poortscans.
 • Internetoplichting, zoals phishing, scam, marktplaatsfraude en malafide ticketsites.

Hierna volgt een uitleg van enkele van de hiervoor genoemde vormen van cybercriminaliteit:

 • Spyware is de naam voor computerprogramma’s (of delen daarvan) die gevoelige informatie van computergebruikers verzamelen zoals bankgegevens en deze doorsturen naar een externe partij.
 • Phishing (“vissen”), is een verzamelnaam voor digitale activiteiten die tot doel hebben persoonlijke informatie aan mensen te ontfutselen. Deze persoonlijke informatie kan direct worden misbruikt voor het doen van bijvoorbeeld grote uitgaven (in het geval van creditcardnummers) of voor wat in het Engels “identity theft” wordt genoemd, het stelen van een identiteit. In dit geval zijn bijvoorbeeld gegevens als sofi-nummers, adressen en geboortedata nodig. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij je valse e-mails ontvangt die je naar een nagebootste website proberen te lokken. Klik nooit op links in een phishing e-mail. Waarschuw ook altijd de organisatie uit wiens naam je de mail krijgt.
 • Poortscans. Voordat inbrekers overgaan tot een inbraak verkennen zij meestal hun terrein. Zij zoeken dan vooral naar zwakke plekken in de beveiliging van uw computer(netwerk). Poortscannen is een van de manieren om via internet een onbeveiligde ingang op een computer te vinden.

Door JOUW Service, inclusief de depotbanken waarmee wordt samengewerkt, wordt er veel aandacht besteed om de systemen zo veilig mogelijk te maken en criminaliteit te vermijden dan wel zoveel mogelijk te beperken. Ook jij, als gebruiker van de website, kan zelf bijdragen aan deze veiligheid door de hierna genoemde zaken in acht te nemen.

Je wordt ten strengste geadviseerd om de volgende beveiligingsmaatregelen te nemen:

 • Gebruik altijd de nieuwste versies van je internet browsers, aangezien browsers vaak aangepast worden met meer en betere beveiligingstechnieken;
 • Voer regelmatig software updates uit op jouw computer waaronder het installeren van recente updates van antivirus programma’s en/of firewalls. Hierdoor worden eventuele gevonden beveiligingslekken verholpen;
 • Controleer of gecodeerde pagina’s niet op de harde schijf worden opgeslagen. Gecodeerde pagina’s worden standaard niet op de harde schijf opgeslagen om te voorkomen dat andere gebruikers op dezelfde PC deze achteraf kunnen raadplegen;
 • Bescherm identificatie-/authenticatiegegevens en geef deze gegevens nooit vrij aan anderen, ook niet aan medewerkers van JOUW Service en/of een depotbank;
 • Geef jouw wachtwoord nooit door aan anderen, ook niet aan medewerkers van JOUW Service en/of een depotbank;
 • Laat jouw computer nooit onbewaakt achter, in het bijzonder niet in het geval je je bevindt op een pagina waarvoor een wachtwoord vereist is en waar je bent ingelogd;
 • Sluit de door jou bezochte internetsite op een juiste wijze af (log correct uit);
 • Gebruik alleen een veilig wachtwoord om oneigenlijk gebruik door anderen te vermijden of zoveel mogelijk te beperken; en
 • Vervang regelmatig jouw wachtwoord en zorg dat anderen deze niet kunnen inzien of vinden.

JOUW Service zal nooit gelden overboeken zonder een opdracht van jou. Gelden worden alleen ten gunste van de door jou opgegeven vaste tegenrekening uitgevoerd, welke op jouw naam is gesteld. Mocht je ondanks alle voorzorgmaatregelen toch merken dat er misbruik plaatsvindt of als je het vermoeden hebt dat dit mogelijk gaat plaatsvinden, meld je dit dan direct aan JOUW Service. Wij zullen dan zo snel mogelijk maatregelen nemen om de schade te vermijden of te beperken. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kan je slachtoffer worden van cybercriminaliteit, waarbij de daaruit voortvloeiende schade altijd voor jouw rekening komt.