Juridische informatie en Privacy & veiligheid

Indien je deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door JOUW Service, gevestigd aan de Herengracht 493, 1017 BT in Amsterdam.

Algemeen
JOUW Service heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam en is geregistreerd onder nummer 12041225. JOUW Service is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 55333133.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van JOUW Service een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan JOUW Service er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. JOUW Service aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van JOUW Service.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. JOUW Service of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JOUW Service niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van JOUW Service omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid
Alle informatie of gegevens welke naar JOUW Service wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

JOUW Service is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bezoeker of gebruiker van deze website en door het versturen van je gegevens online, verleen je JOUW Service en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om je te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden jouw gegevens bewaard. Als je hiertegen bezwaar hebt, kan je een e-mail sturen. Je hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Binnen JOUW Service en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot je persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien JOUW Service hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies
Jouw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van JOUW Service wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schijf van je persoonlijke computer wordt opgeslagen.

  • Tracking cookies
    Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt JOUW Service of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken en om jou te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.
  • Analytics cookies
    Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JOUW Service heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je hebt het recht JOUW Service en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan JOUW Service, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Copyright © 2022 JOUW Service