JOUW Service is gevestigd in Amsterdam en adviseert, informeert en bemiddelt met betrekking tot lijfrenteproducten.

JOUW Service heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam en is geregistreerd onder nummer 12041225. JOUW Service is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 55333133.